Neděle, 14 července, 2024
Home Zdraví Jak připravit střechu na zimu?

Jak připravit střechu na zimu?

by ona
0 comment

Sněhové laviny padající ze střech, ledové převisy a rampouchy, které dokáží narůst do úctyhodných rozměrů. I když je klima stále teplejší, o hrozbách zimy nasloucháme stále častěji. Na vině jsou změny v architektuře a materiálech, které používáme k pokrývá
ne střech.

Tam, kde jsme ještě před nedávnem vídali ostré štíty střech, dnes čupí plechem a asfaltovým šindelem pokryté střechy s nízkým sklonem, které v tichosti sbírají ledovou hrozbu. Se změnami, které vnášíme do staveb, zapomínáme na prvky, které mají ochránit ty, co v zimních měsících procházejí kolem. Jak bojovat proti nemilým překvapením a zamezit riziku úrazu a škod?

Přemýšlet je třeba s předstihem
Ideální střecha je taková, která neumožňuje sněhové pokrývce, aby se hromadila na jejím povrchu. Ostrý sklon a hladká střešní krytina bez výčnělků jsou pro sněhovou nadílku přislabou oporou a tak sněhová pokrývka pozvolna přibývá na okapu domu a čeká na odházení lopatou.

Čím nižší je však sklon a povrch krytiny drsnější, tím větší sněhová čepice se na povrchu udrží. Zpočátku lehká pokrývka plná vzduchu neohrozí nikoho. Pokud se však v průběhu denních cyklů rozpouští, opětovně zamrzá a doplňuje se novým padajícím sněhem, ve spodní části vzniká ledová kra, jejíž hmotnost lze počítat po několika dnech na tuny. Pokud nekontrolovatelně spadne v nesprávném momentu ze střechy, škody mohou být rozsáhlé. Svojí hmotností však může ohrozit i samotnou konstrukci střechy či některé z jejích prvků.

U jednoduché sedlové střechy bez ozdob je riziko na všech místech stejné. Jakmile se však do hry zapojí její členitost, v úžlabích se potýká nesrovnatelně větší objem sněhové masy, který s sebou nese doplňková rizika. Hotovou střechu už změnit nelze. Proto je důležité myslet na všechny detaily již při její stavbě.

Bez sněhových zábran to nejde
Existuje mnoho řešení, která zvyšují bezpečnost střech. Některé zajišťují, aby sněhová pokrývka opouštěla střechu postupně, jiné se snaží udržet ji v kritických situacích pod kontrolou přímo na střeše. Zatímco krytina nenávratně nezmizí pod bílou čepicí, můžete se o jejich montáž na svém domě postarat i vy.

Vytvoření náběhu ve spodní části střechy je klasickým ochranným valem, který dokáže brzdit padající laviny a udržet je ve standardních situacích pod kontrolou. Dosáhnout toho lze zvednutím dvou či tří spodních řad laťování pod krytinou tak, aby se rovina střechy mírně prohnula. To vytvoří na rovné skluznici překážku, která menší zátěž zastaví a tu silnější rozláme na menší části. Jedná se o základní ochranný prvek, jehož účinnost je však omezená.

Aktivní sněhové zábrany mají různou podobu. Háky, zoubky, mříže či lapače nejrůznějších tvarů. Všechny mají něco společného. Mají zabránit škodám bez ohledu na to, jaká je jejich funkce. Zatímco bodové zábrany se snaží sněhovou pokrývku rozlámat na části, které se budou ze střechy uvolňovat samostatně, protisněhové mříže, zachytávače a tyčové zábrany se snaží udržet sněhovou pokrývku v celku na střeše, dokud se nerozpustí.

Bodové či liniové zábrany?
Bodové zábrany mají výhodu v tom, že každá z nich nese podstatně nižší zátěž a tak jejich montáž nevyžaduje extrémní pevnost. Na plechových střechách se používají plechové zábrany ve tvaru U, prošroubované krytinou do latí, taškové a šindelové krytiny se překládají sněhovými háky a výjimkou nejsou ani speciálně tvarované tašky. Bodové zábrany plní svůj úkol skvěle v úžlabích, nad střešními okny či jinými kritickými detaily, kde malá množství padající pokrývky nemohou napáchat škodu.

Liniové zábrany ve formě plechových A zábran, tyčí či mříží vyžadují extrémně pevné kotvení do krovu, protože na malém množství montážních bodů musí udržet extrémní váhu. Montují se většinou tam, kde padající lavina může ohrozit lidi nebo majetek. Stavějí se nad balkony, vchody a chodníky, přičemž počítáme s tím, že zachytí pokrývku až do doby, než se v teplém počasí nerozpustí.

Jednořadá liniová zábrana však nemusí být dostatečná. Obzvláště u vysokých budov se žádá, aby byla vybudována s odstupem v různých částech střechy.

Žlaby na správném místě
Sníh se s ledem nezachycuje pouze na střeše, ale postupně se snaží sklouznout i do dešťových svodů. Pokud jsou instalovány napevno a neodstraňujeme je pro zimní sezónu z budovy, jejich umístění musí být strategické. Žádá se, aby byly podvěšeny pod krytinou tak, aby je sesouvající se sníh a led obešly. Při přílišném vysunutí se začne hmota hromadit dovnitř a postupně přetékající voda bude formovat rampouchy, které mohou dorůst až na třímetrovou délku o hmotnosti přes sto kilogramů. Od velké zátěže je už jen kousek k vytržení závěsů a lavinovému pádu na zem. Čím nižší jsou žlaby pod střechou podvěšené, tím menší ohrožení způsobí.

Podtopte jim
I na tu nejneposlušnější střechu a nejnevhodněji umístěný žlab však existuje efektivní řešení. Je jím topná kabeláž, kterou lze umístit na kritická místa střechy a kompletní dešťové svody tak, aby zůstaly v zimním období bez pokrývky.

Proud protékající kabelem vytváří teplo a to rozpouští sníh a led po celé zimní období tak, aby voda mohla bez bariér odtékat ze střechy do kanalizace jako v letních měsících. Aby však byla spotřeba minimální, na vše dohlíží řídící jednotka komunikující se senzory. Ta vyhodnocuje nejen venkovní teplotu, ale také vlhkost, aby měla přehled o tom, zda je chráněná část střechy suchá, nebo ne.

Při úsporné instalaci lze sáhnout i po konfiguraci bez řídící jednotky s manuálním ovládáním. Vždy, budete-li vidět, že se v kritických částech nahromadil sníh s ledem, na povel je můžete rozpustit. Je to stále pohodlnější a jednodušší než z okénka odmetat sníh ze střechy s čepicí na hlavě.

Pojistěte se
Páska s nápisem padající led sice upozorní kolemjdoucí na možnou hrozbu, nezbaví vás však odpovědnosti za škody a selhání. Každý vlastník budovy odpovídá za sníh padající ze střechy sám a je povinen zajistit jeho shazování v případě potřeby. Pokud je však vaše střecha vybavena předepsanými zábranami pro sněhové pásmo, ve kterém je postaven dům, pak byste se měli informovat ve své pojišťovně, v jakém rozsahu kryje vaše současné pojištění zodpovědnost za škodu způsobenou jiným osobám či na cizím majetku. Pokud dojde k nejhoršímu, budete předem vědět, jak na tom jste a jestli nenastal ten správný čas, kdy je vhodné zamířit ke konkurenci.

You may also like

Leave a Comment

O nás

“Publikaci PR článků pro vás zajišťuje Press Media > info@press-media.cz <. Realizujeme pro vás především publikaci článků pro ženy, o bydlení a ekonomice. Jako hlavní cíl při publikaci PR článků si klademe výběr cíleného publika v kontextovém zaměření.”